11 January 2011, 17:00

FC Ordabasy (Shymkent)

FC Ordabasy
(Shymkent)

 • (44') (49'п) (17') (58')

4 : 1

Friendlies,
Round 1
FC Lokomotiv (Moscow)

FC Lokomotiv
(Moscow)

 • Report
 • Line-ups
 • FC Ordabasy (Shymkent)

  FC Ordabasy (Shymkent)

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0 44' 49'
  0 17'
  FC Lokomotiv (Moscow)

  FC Lokomotiv (Moscow)

  1 Evgeniy BODANOV 75'
  3 46'
  5 Georgiy BURNASH
  7 46'
  4 Nikita SAMOKHVALOV 46'
  2 46'
  9 46'
  8 Roman BYKOV
  6 46'
  10 Georgiy NUROV
  11 47'

  FC Ordabasy (Shymkent)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  FC Lokomotiv (Moscow)