03 October 2021, 19:00

Stadium «RZD Arena»
Lokomotiv (Moscow)

Lokomotiv
(Moscow)

Rostov (Rostov-on-Don)

Rostov
(Rostov-on-Don)

 • Match info
 • Lokomotiv (Moscow)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  Rostov (Rostov-on-Don)

  Lokomotiv Head To Head

  Lokomotiv (Moscow)
  WWLWВW
  Rostov (Rostov-on-Don)