21 November 2020

Yegoryevsk
Master-Saturn (Yegoryevsk)

Master-Saturn
(Yegoryevsk)

VS
Russian Youth League,
Round 10
Lokomotiv (Moscow)

Lokomotiv
(Moscow)

 • Match info
 • Master-Saturn (Yegoryevsk)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  Lokomotiv (Moscow)