10 February 2012, 14:00

FC Lokomotiv (Moscow)

FC Lokomotiv
(Moscow)

2 : 2

Friendlies,
Amkar (Perm)

Amkar
(Perm)

 • Andrievsky (15')
 • Moryganov (19')
 • Report
 • Line-ups
 • Amkar (Perm)

  Amkar (Perm)

  61 Oparin 60'
  91 Moryganov 19'
  37 Moryganov
  73 Idovu
  33 Kricmar
  92 Rudakov 63'
  70 Kozlov 60'
  66 Ryabokobylenko 36'
  86 Belov
  97 Andrievsky 15' 46'
  93 Smordin 46'
  1 Perenya 60'
  65 Pantsyrev 63'
  49 Sirotin 60'
  47 Romanenko 36'
  46 Subbotin 46' 82'
  34 Sagdiev 82'
  82 Sharov 46' 82'
  96 Lauk 82'

  FC Lokomotiv (Moscow)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  Amkar (Perm)