17 August 2012, 17:00

Volga (Nizhny Novgorod)

Volga
(Nizhny Novgorod)

 • (81'п) (32')

2 : 2

Youth League,
Round 5
Lokomotiv (Moscow)

Lokomotiv
(Moscow)

 • Report
 • Line-ups
 • All photo

  Photo album

  Volga (Nizhny Novgorod)

  Volga (Nizhny Novgorod)

  41
  79
  89
  88 66'
  24 81'
  66 88'
  28
  80
  10 56'
  17
  14 32' 78'

  Volga (Nizhny Novgorod)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  Lokomotiv (Moscow)