21 September 2012, 17:00

Akhmat (Grozny)

Akhmat
(Grozny)

 • Ashakhanov (29'п)
 • Usmanov (35')

2 : 1

Youth League,
Round 9
Lokomotiv (Moscow)

Lokomotiv
(Moscow)

 • Report
 • Line-ups
 • Akhmat (Grozny)

  Akhmat (Grozny)

  54 Mezhiev 46'
  90 Tagilov
  36 Adaev 31' 63'
  61 Borshaev
  97 Tagirov 65'
  70 Usmanov 35' 39' 88'
  43 Davletukaev 65'
  23 Kadyrov Khalid
  73 Mutoshvili 87'
  44 Kadiev 72'
  50 Ashakhanov 29' 90'
  1 Dzhanaev 46'
  88 Kadyrov Abubakar
  65 Musluev 72'
  42 Tokhosashvili 88'
  49 Barzukaev 65'
  62 Batyrov 65'
  57 Mataev 90'

  Akhmat (Grozny)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  Lokomotiv (Moscow)