Calendar
27 March
15:00
Khimki
Khimki
1 : 0
Lokomotiv
Moscow
Friendly Match
Khimki
38 mins
Subbed in
Mampassi
Subbed out
Jedvaj
46 mins
Subbed in
Borisenko
Subbed in
Isidor
Subbed out
Kerk
Subbed out
Khlynov
Lokomotiv