27 November 2017 , 12:00

Khabarovsk Stadium"Lenin Stadium"
SKA-Khabarovsk (Khabarovsk)

SKA-Khabarovsk
(Khabarovsk)

FC Lokomotiv (Moscow)

FC Lokomotiv
(Moscow)

 • Match info
 • SKA-Khabarovsk (Khabarovsk)

  • 0
  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • +

  FC Lokomotiv (Moscow)

  Lokomotiv Head To Head

  SKA-Khabarovsk (Khabarovsk)
  W
  FC Lokomotiv (Moscow)